มัสยิดญันนะตุ้ลมุฮมินีน


ม.11 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -