• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Laem Ngop, Laem Ngop, Trat, 23120   087-1417629