มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน บ.แหลมทอง


ม.5 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120   087-1417629

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -