• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thep Nimit, Khao Saming, Trat, 23130   089-2964807