มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ บ.เกษมสุข


ม.2 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130   089-2964807

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -