• ข่าวสาร

คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏริ ประจำปี ฮ.ศ.1440

คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏริ ประจำปี ฮ.ศ.1440
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
หัวข้อ “ทางสายกลางแห่งชีวิต พิชิตความรุนแรง”
-----------------------------------------
โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_1440_.pdf 727.42 KB