• ข่าวสาร

ประกาศ ฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ