ประกาศ ฉบับที่ 2/2564

ประกาศฉบับที่ 2/2564

ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

รายละเอียดตามไฟล์แนบ