นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. นายนิพิฎฐ์   อินทรสมบัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  พร้อมทั้งหารือประเด็นเกี่ยวกับกิจการฮัจย์  เพื่อเป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีต่อไป