• มกราคม
  11
  2562

  โคงรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

  ลงทะเบียน
 • พฤศจิกายน
  30
  2561

  โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561

  ลงทะเบียน
 • ตุลาคม
  17
  2561

  โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561

  ลงทะเบียน
 • พฤษภาคม
  10
  2561

  ลงทะเบียนผู้สนใจขอรับรองฮาลาลออนไลน์

  ลงทะเบียน
 • กุมภาพันธ์
  15
  2561

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานสากลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

  ลงทะเบียน
 • ธันวาคม
  7
  2560

  โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

  ลงทะเบียน
 • มีนาคม
  27
  2560

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

  ลงทะเบียน