7 มาตรการ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลากักตัว ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม

7 มาตรการ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลากักตัว ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการ การศึกษา และการบริหารกองทุนวากัฟ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
__6.pdf 368.38 KB