• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระจุฬาราชมนตรี
(เกษม อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว