มัสยิดมัสยิดญัมอียยาตุลมุสลีมีน (บ้านทุ่ง)


เลขที่ 2 ม.1 ถนน บ้านทุ่ง-ในสระ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000   0898744636

แผนที่นำทาง Google Map

ประวัติความเป็นมามัสยิด

ย้อนอดีตหนองพาโหม เป็นสถานที่ทำเลดี เหมาะจะเป็นที่ตั้งมัสยิด เพราะพื้นที่บริเวณนี้ห้อมล้อมด้วยน้ำ 2 ด้าน มัสยิดอยู่ตรงกลาง ด้านหนึ่งเป็นลำคลองและด้านหนึ่งเป็นหนองน้ำ ท่านฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย มีความต้องการพื้นที่ตรงนี้ และขณะเดียวกันมีคนชื่อเฝือ ก็ต้องการพื้นที่ตรงจุดนี้เช่นกัน จนเกิดเป็นคดีความกันหลายปี ระหว่างนั้น โดยความมุ่งมั่นของฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย ท่านก็ได้สร้างมัสยิดหลังแรกที่หนองถั่วแรดในปี พ.ศ.2483 โดยท่านเป็นอิหม่าม ใช้ชื่อว่าสุเหร่าหนองถั่วแรด จากนั้นในระยะเวลาต่อมาท่านชนะคดีความจึงได้ย้ายจากหนองถั่วแรดมายังหนองพาโหม ที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรก โดยรวบรวมสัปปุรุษสร้างมัสยิดจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2487 โดยตั้งชื่อว่า "สุเหร่าหนองพาโหม" และประมาณปี พ.ศ.2491 ท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงมอบหมายท่านฮัจยียูโส๊ะ มูลหมัน เป็นอิหม่าม ต่อมาในปี พ.ศ.2492 ได้ทำการจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อ "สุเหร่าหนองพาโหม" เป็น "มัสยิดบ้านทุ่ง" โดยขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 เป็นมัสยิดทะเบียนเลขที่ 2 ต่อมาในปี พ.ศ.2528 อิหม่ามวิชัย ขาวขำ และสัปปุรุษได้สร้างมัสยิดหลังใหม่โดยระดมทุนจากสัปปุรุษในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 ซึ่งมีท่านฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน เป็นอิหม่าม โดยมัสยิดหลังเก่านั้นปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนคุรุสัมพันธ์

ทำเนียบอิหม่ามมัสยิดบ้านทุ่ง
1.ฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย พ.ศ.2483 - 2492
2.ฮัจยียูโส๊ะ มูลหมัน พ.ศ.2492 - 2499
3.ฮัจยีหยา วันศุกร์ พ.ศ.2499 - 2509
4.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระ พ.ศ.2509 - 2518
5.ฮัจยีวิชัย ขาวขำ พ.ศ.2518 - 2530
6.ฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน พ.ศ.2530 - 2538
7.ฮัจยีวิชัย ขาวขำ พ.ศ.2538 - 2542
8.ฮัจยีวินัย ใจดี พ.ศ.2542 - 2557
9.ฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

ที่ดินมัสยิดบ้านทุ่ง
พ.ศ.2483 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
บริจาคโดย
1.ฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย
2.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระ
3.ฮัจยะห์ร่อกียะห์(เกี้ย) มุคุระ
พ.ศ.2555 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 3 ไร่
บริจาคโดย
1.สัปปุรุษร่วมบริจาควากัฟเงินซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่
2.นายอำมาตย์ ย๊ะโกบ บริจาควากัฟที่ดิน 1 ไร่


ที่ดินวากัฟสวนปาล์มเพื่อมัสยิดบ้านทุ่ง
1.นายทองหล่อ(เจ๊ะอับดลลา) ตอลอบี บริจาค 17 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ปี พ.ศ.2495
2.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระ และฮัจยะห์ร่อกียะห์(เกี้ย) มุคุระ บริจาค 7 ไร่ ปี พ.ศ.2525

ฮัจยีสัน โสบุตร อดีตคอเต็บมัสยิด ให้สัมภาษณ์ข้อมูล
ฮัจยีสุรัตน์ มุคุระ เลขานุการมัสยิด เรียบเรียง (พ.ศ.2557)

ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0002.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ