มัสยิดบ้านเกาะกลาง


เลขที่ 333 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000   080-536-96

แผนที่นำทาง Google Map

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดบ้านเกาะกลาง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 อิหม่ามคนแรก คือนายหล้า เกาะกลาง คอเต็บ นายแหม็ง ดำกุล
บิหลั่น นายแดง บุตรเมือง รายงานการบันทึกครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2514 นายหมูด อ้นบุตร เป็นอิหม่าม แทนนายหล้า เกาะกลาง นายย่าฝาด บุตรหง้า เป็นคอเต็บ แทนนายแหม็ง ดำกุล นายส้าหนิ คลองรั้ว เป็นบิหลั่น แทนนายแดง บุตรเมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2516 นายนพดล เกาะกลาง เป็นอิหม่าม นายหมูด อ้นบุตร เป็นคอเต็บ นายย่าเส็น เกาะกลาง เป็น บิหลั่น ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2519 นายย่าฝาด บุตรหง้า เป็นอิหม่าม แทนนายนพดล เกาะกลาง ที่ลาออก ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2539 นายส้าหนิ คลองรั้ว เป็นอิหม่าม แทนนายย่าฝาด บุตรหง้า ที่เสียชีวิต นายเอกรัตน์ อ้นบุตร เป็นคอเต็บ แทนนายหมูด อ้นบุตร ที่เสียชีวิต นายหมาดหง้า คลองรั้ว เป็นบิหลั่น แทนนายย่าเส็น เกาะกลาง ที่เสียชีวิต ครั้งที่ 5 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอาคม คลองรั้ว เป็นคอเต็บ แทนนายเอกรัตน์ อ้นบุตร ที่เสียชีวิต นายสมหมาย หาเหม เป็นบิหลั่น แทนนายหมาดหง้า คลองรั้ว ที่ลาออก

ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0009.html


เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ