มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130   089-9969794


แผนที่ Google Maps 


 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -