มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์


ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110   085-1188945


 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -