มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลาง)


ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110   032-782125
 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -