มัสยิดฮิดายะตุ้ลมุตตะกีน


ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110   081-7453897


แผนที่ Google Maps 


 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -