มัสยิดบ้านตลิ่งชัน


ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130   -

แผนที่นำทาง Google Map

ประวัติความเป็นมาฯ

ประวัติความเป็นมา
ย้อนอดีตหนองพาโหม เป็นสถานที่ทำเลเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งมัสยิดเพราะพื้นที่บริเวณนี้ห้อมล้อมด้วยน้ำ 2 ด้าน มัสยิดอยู่ตรงกลางด้านหนึ่งเป็นลำคลองและด้านหนึ่งเป็นหนองน้ำ ท่านฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย มีความต้องการพื้นที่ตรงนี้มากๆ และขณะเดียวกันมีคนชื่อ เฝือ ก็ต้องการพื้นที่ตรงจุดนี้เช่นกันจนเกิดเป็นคดีความกันหลายปี ระหว่างนั้น โดยความมุ่งมั่นของฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย ท่านก็ได้สร้างมัสยิดหลังแรกที่หนองถั่วแรดในปี พ.ศ.2483 โดยท่านเป็นอิหม่าม ใช้ชื่อว่าสุเหร่าหนองถั่วแรด
จากนั้นในระยะเวลาต่อมาท่านชนะคดีความจึงได้ย้ายจากหนองถั่วแรดมายังหนองพาโหม ที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรก โดยรวบสัปบุรุษสร้างมัสยิดจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2487 โดยตั้งชื่อว่า "สุเหร่าหนองพาโหม" ประมาณปี พ.ศ.2491 ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งและมอบหมายท่านฮัจยียูโส๊ะ มูลหมัน เป็นอิหม่าม
ต่อมาในปี พ.ศ.2492 ได้ทำการจดทะเบียนมัสยิดและเปลี่ยนชื่อ "สุเหร่าหนองพาโหม" เป็น "มัสยิดบ้านทุ่ง" โดยขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 เป็นมัสยิดทะเบียนเลขที่ 2 ต่อมาในปี พ.ศ.2528 อิหม่ามวิชัย ขาวขำ และสัปบุรุษได้สร้างมัสยิดหลังใหม่โดยระดมทุนจากสัปบุรุษในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 ซึ่งมีท่านฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน เป็นอิหม่าม โดยมัสยิดหลังเก่านั้นปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนคุรุสัมพันธ์

ทำเนียบอิหม่ามมัสยิดบ้านทุ่ง
1.ฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย พ.ศ.2483-2492
2.ฮัจยียูโส๊ะ มูลหมัน พ.ศ.2492-2499
3.ฮัจยีหยา วันศุกร์ พ.ศ.2499-2509
4.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระ พ.ศ.2509-2518
5.ฮัจยีวิชัย ขาวขำ พ.ศ.2518-2530
6.ฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน พ.ศ.2530-2538
7.ฮัจยีวิชัย ขาวขำ พ.ศ.2538-2542
8.ฮัจยีวินัย ใจดี พ.ศ.2542-2557
9.ฮัจยีประสิทธิ์ มูลหมัน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

ผู้บริจาคที่ดินมัสยิดบ้านทุ่ง
พ.ศ.2483 เนื้อที่รวม 8 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา บริจาคโดย
1.ฮัจยีมูซะห์ เหล่ชาย
2.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระ
3.ฮัจยะห์ร่อกียะห์(เกี้ย) มุคุระ
พ.ศ.2555 เนื้อที่รวม 3 ไร่ บริจาคโดย
1.สัปบุรุษร่วมบริจาควากัฟเงินซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่
2.นายอำมาตย์ ย๊ะโกบ บริจาควากัฟที่ดิน 1 ไร่

พ.ศ.2495 บริจาคที่ดินวากัฟสวนปาล์มมัสยิดบ้านทุ่ง
1.นายทองหล่อ(เจ๊ะอับดลลา) ตอลอบี บริจาค 17 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา วันที่ 23 กันยายน 2495
2.ฮัจยีบ่าวดำ มุคุระและฮัจยะห์ร่อกียะห์(เกี้ย) มุคุระ บริจาค 7 ไร่ ปี พ.ศ.2525

ฮัจยีสุรัตน์ มุคุระ เลขานุการมัสยิดเรียบเรียง (พ.ศ.2557)
ฮัจยีสัน โสบุตร อดีตคอเต็บมัสยิด พ.ศ.2499 ให้สัมภาษณ์ข้อมูล

 ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0016.htmlเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ