มัสยิดมิสบาฮุ้ลอิสลาม


ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150   081-5547615

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -