มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์


ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150   085-0859193

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -