มัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี


ม.7 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000   087-1275511

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -