มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์


ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000   089-0961663

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -