มัสยิดบ้านโป่ง


ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   086-8172207

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -