มัสยิดดารอสอาดะห์


ม.17 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   087-8080896


แผนที่ Google Maps 


 


               
ประวัติความเป็นมามัสยิด

                      มัสยิดดารอสอาดะห์หลังแรกสร้างประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๗ ซึ่งเป็นไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูงเรือนไทยแบบมลายู จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านปากลัด เช่นโต๊ะเยาะห์ แสงมาน โต๊ะทิม วรรณวิจิตร แชฮีม แสงมาน เป็นต้น เล่าว่า เป็นบ้านเรือนไทยทรงสูงชั้นเดียว หลังคาเป็นกระเบื้องวาวเสาไม้สักใหญ่หลายต้น มีนอกชานหรือระเบียงประตูไม้สักหนาสูงประมาณ ๓ เมตร ใต้ถุนสูงเป็นพื้นดินบริเวณโดยรอบเป็นสวน มีสระนำ้อยู่ทางทิศตะวันตก เข้าใจว่าเป็นที่อาบน้ำละหมาดตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับการบริจาค (วากัฟ)จาก ฮัจยีซาอิ้ล (บุตรโต๊ะวังปานา) ใช้ประกอบศาสนกิจมาเป็นเวลาประมาณ ๑๐๐ ปี

ประวัติมัสยิด หลังที่ ๒ สร้าง ๒๔๖๕-๒๕๔๖
             มาในสมัยของ ฮัจยีอับบาส แสงวิมาน (อิหม่าม) ฮัจยีอับดุลเลาะห์การีมี (โต๊ะกีดำ คอเต็บ) นายอับดุลเราะห์มาน แสงวิมาน (บิหล่าน) สร้างมัสยิดดารอสอาดะห์หลังที่สองขึ้นทดแทนมัสยิดเรือนไม้ ที่หมดสภาพตามกาลเวลา หรือความจำเป็นตามการใช้งานในสมัยนั้น ทั้งได้ร่วมบริจาคสมทบในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ อาคารมัสยิดหลังดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยมี นายกอเซ็ม แปลน ชาวอินโดนีเซีย เป็นผู้ออกแบบและมีช่างชาวไต้หวันทำการก่อสร้าง ส่วนที่เป็นไม้ได้นำไม้จากมัสยิดหลังแรกมาใช้งานทั้งหมด (เป็นไม้สักส่วนใหญ่) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างในขณะนั้นประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอาคารมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในยุคนั้น ทั้งความสวยงามความแข็งแรง ตลอดวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณค่าจนถึงปัจจุบัน ช่น หินอ่อนจากอิตาลี ประตูไม้สักเป็นต้น สามารถรองรับผู้่มาละหมาดได้เป็นจำนวนมากตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่มีขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมัสยิดฯ หลังที่สองนี้ก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๕ และมีอายุการใช้งานโดยประมาณ ๗๘ ปี ตลอดอายุการใช้งานได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมปรับปรุงมาหลายครั้ง เช่น พื้นชั้นดาดฟ้าและชั้นล่างของอาคาร ำการฉาบปูนฝาผนังใหม่ เป็นต้นรูปทรงของตัวอาคารแบบผสมผสาน เช่นเสาแบบโรมัน หลังคาทรงจั่วแบบไทย หน้าต่างประตูแบบอาหรับ ยอดโดมแบบมลายู

มัสยิดหลังที่ ๓ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
            ตัวอาคาร เป็นอาคารเสริมเหล็ก ๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน
- พื้นที่ใช้สอย มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๑,๙๐๕ ตรม. สามารถรองรับผู้ทำละหมาดได้๑,๒๐๐ คน
- ชั้นเอนกประสงค์ ประกอบด้วยห้องรับรอง ห้องสำนักงาน ห้องพักผู้ดูแลมัสยิดห้องอาบน้ำมัยยิด ห้องควบคุมเสียง ที่อาบน้ำละหมาด แยกส่วน ชาย - หญิง
ห้องสุขา แยกส่วน ชาย - หญิง
- พ้ืนที่ชั้น ๒ เป็นชั้นที่ใช้ละหมาด เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ และมีห้องประชุมของคณะกรรมการมัสยิดฯ
- พื้นที่ชั้น ๓ เป็นชั้นลอยสามารถทำการละหมาดได้ จะมองเห็นห้องโถงใหญ่
- พื้นที่ชั้นใต้ดิน เป็นห้องใช้เก็บพัสดุ เครื่องครัว เครื่องใช้ต่าง ๆ
- งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๔,๗๑๗,๒๕๕ บาท(สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาท)

                  ที่มา : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มลายูบ้านปากลัดเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ