มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม


ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   084-9126607 


ประวัติความเป็นมามัสยิด

                        เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ได้มีพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งเป็นครอบครัวของ ฮัจยีซอและ ยีบากาและครอบครัวของ ฮัจยีอิสมาแอล มูซอ ได้อพยพจากปากลัด (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) มาอยู่ที่ ต.บางลาว (ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) ในเวลาต่อมามีพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นครอบครัวของ ฮัจยีสาด อาหมัด ซึ่งอพยพมาจากบ้านเกาะ (กรุงเทพฯ) และมีมุสลิมที่มาอยู่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นทั้งสามท่านได้ปรึกษากันว่าควรจะสร้างมัสยิด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา (อามั้นอิบาดะห์) และเป็นศูนย์รวมของพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จึงได้มีการมอบให้ ฮัจยีอิสมาแอล มูซอ ทำเรื่องขอบริจาคที่ดินจาก ฮัจยีเล็ก (ไม่ทราบนามสกุล) บ้านอยู่ทางควาย (อ่อนนุช) ซึ่งมีที่ดินอยู่ที่บางลาว (ต.บางปลา) และเป็นที่ดินที่อยู่ตรงกลางชุมชนบางลาว (ต.บางปลา) ฮัจยีเล็กจึง บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน เพื่อสร้างมัสยิด ฮัจยีอิสมาแแอล มูซอ เห็นว่าพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจซื้อที่เพิ่มอีก 1 งาน หรือ 100 ตารางวา รวมเป็นที่ดินจำนวน 3 ไร่ หลังจากได้รับบริจาคที่ดินแล้ว ทั้งสามท่านจึงได้ไปขอบริจาคบ้านจาก ตวนฮัจยีหมุด อินทรพานิชย์ ซึ่งเป็นบ้านที่่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ฮัจยีหมุด ตกลงที่จะบริจาคบ้านทั้งหลัง ซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงปั้นหยา หลังคาาาสังกะสี ชั้นเดียว มาเพื่อเป็นมัสยิดหลังแรกใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้มีการก่อตั้งเป็นมัสยิดขึ้นในปี พ.ศ. 2470 และตั้งชื่อว่า "มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม"
                     ในเวลาต่อมา ฮะยีสะอิด สุไลมาน ได้ย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพจากมีนบุรีซึ่งเป็นโรงสีข้าวมาอยูู่ที่ ต.บางโฉลง และฮะยีสะอิด สุไลมาน ได้ทำการซื้อที่ดินจากฮัจยีเล็กเกือบทั้งหมด ฮัจยีเล็็กซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้มอบหมายให้ ฮะยีสะอิด สุไลมาน ไปทำการขอรางวัดแบ่งแยกที่ดิน เพื่อที่จะทำการแยกโฉนดใหม่ จำนวน 3 ไร่ เป็นส่วนที่ ฮัจยีเล็ก และฮัจยีอิสมาแอล มูซอ ได้วากัฟไว้ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 4846 เลขที่ดิน 79 หน้าสำรวจ 757
หลังจากนั้นได้มีการจดทะเบียนมัสยิดดีนุ้ลอิสลาม เลขที่ 3 หมู่ 10 ต.บางปปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 20 เมษายน 2493
เมื่อมีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฮะยีสะอิด สุไลมาน ได้ทำการโอนที่ดินอย่างเป็นทางการให้กับมัสยิด ในวันที่ 3 มีนาคม 2503 ตามหลักฐานด้านหลังโฉนด
ชุมชนมัสยิดดีนุ้นอิสลาม ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 มุสลิมกลุ่มแรกที่ได้มาตั้งรกรากมาจากมีนบุรีได้มาทำมาหากิน ทำนา หาปลา ตัดฟืนขาย ต่อมาได้มีพี่น้องมุสลิมทยอยกันมาตั้งรกรากอีกจำนวนมาก เช่นมาจากมีนบุรี พระโขนง พระประแดงและได้แยกย้ายกันอยู่ เช่นที่บางกะสี บางปลา บางโฉลง จึงถือว่าเป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่พอสมควร
                        ต่อมาท่านผู้ใหญ่ฮัจยีสะอิด สุไลมาน  ฮัจยีแอ มูซอ  ฮัจยีซอและห์ ยีบากา  และฮัจยีเล็ก ได้ปรึกษาหารือกันว่าพี่น้องมุสลิมของเรายังไม่มีที่ละหมาดและทำพิธีทางศาสนา จึงคิดที่จะสร้างมัสยิดขึ้น จึงได้ปรึกษากับตวนฮิบ อินทรพานิช ท่านก็เห็นด้วยและท่านก็ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อการนี้ และท่านฮัจยีเล็กได้รับบริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างอาคารมัสยิด  จึงได้ตกลงกันว่าจะยืนเสาอาคารมัสยิดหลังแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2472 และก็ได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมประกอบศาสนกิจในปีเดียวกัน  โดยมีท่านฮัจยีสะอิด สุไลมาน ทำหน้าที่อิหม่ามคนแรก ต่อมามัสยิดที่สร้างขึ้นนั้นเริ่มคับแคบเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้น จึงได้มีการขยายให้ใหญ่ขึ้น และพี่น้องมุสลิมที่อยู่ไกลอย่างเช่นบ้านบางกะสีและบางโฉลงจึงขอแยกมาตั้งมัสยิดใหม่คือ มัสยิดคอยรียาตุ้ลอิสลามียะห์(บางกะสี) และมัสยิดดารุลอามีน(บางโฉลง) เนื่องจากอาศัยอยู่ไกลเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมาประกอบศาสนกิจ
ในปี พ.ศ. 2489 ได้มี พ.ร.บ.การบริหารกิจการศาสนาอิสลามเกิดขึ้น มัสยิดจึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ในปี พ.ศ. 2500 คณะกรรมการมัสยิดได้ประชุมร่วมกับสัปปุรุษในการที่จะขยายมัสยิดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนพี่น้องมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีการระดมทุนเพื่อดำเนินการจัดสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ เป็นประธานวางศิลารากฐาน และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเลร็จในปี พ.ศ. 2516 หลังจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาแล้วเสร็จในปีถัดมา


                     ที่มา http://www.islamspk.com/masjid/SPK0004.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ