มัสยิดยันน่าตุ้ลมูฮายีรีน


ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000   -
 

ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -