มัสยิดกลางประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี


- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   084-1931111 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -