มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านบางสำโรง


ม.4 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   083-6349284

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -