มัสยิดอัลฮาดี บ้านจอมทอง


ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   084-5780738
 

ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -