มัสยิดอัสซาลามตุ้ลอัสลามียะห์


ม.9 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   081-4151137

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -