มัสยิดซอลาฮุดดีน บ้านวังไทร


ม.8 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   089-8672032

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -