มัสยิดอัลวาริซซุนนะฮ์


ม.1 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   089-4723423

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -