มัสยิดริดยาดุลมุมินีน บ้านท่าสน


ม.7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   081-0907493

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -