มัสยิดอันซอรุลลอฮ์


ม.9 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   087-2716718

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -