มัสยิดสิรอตุลมุนตะฮา


ม.8 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   086-1205385

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -