มัสยิดอับดุลซอมัดอัลมาส บ้านอุเเท


ม.8 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   081-6676325

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -