มัสยิดเราฏอตุ้ลญันนะห์ บ้านหลังคลัง


ม.4 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   084-1826281

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -