มัสยิดนาเบียดารุสสลาม


ม.6 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170   081-7881321

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -