มัสยิดมูฮำมาดียะห์


- ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -