มัสยิดปากีสตาน


ม.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -