มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม


ม.10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -