มัสยิดดิยาอุ้ลอิสลาม


- ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -