มัสยิดปากีสถาน


- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -