• ทำเนียบมัสยิด

มัสยิดมัมบะอุ้ลฮิดายะห์


- ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -