มัสยิดนูรุ้ลฟัตตาห์


ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27120   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -