มัสยิดดำรงอิสลาม


ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -