มัสยิดนูรุ้ลลอฮ์


- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -