มัสยิดยามีอุซซุนนะห์


ม.5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -