มัสยิดนูรุ๊รเราะห์มาน


- ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -